NOVACLEAR HANDSCLEAR PŁYN ANTYBAKTERYJNY DO RĄK 50 ML

Bakteriobójczy i wirusobójczy płyn do dezynfekcji rąk z 70% alkoholem bez konieczności zmywania wodą. Do powszechnego stosowania. Przed użyciem należy zapoznać się z informacją na etykiecie.

  • SPOSÓB UŻYCIA

    Sposób użycia: 3 ml preparatu wcierać w dłonie w ciągu 30 sekund. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Uwaga: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. NIEBEZPIECZEŃSTWO. Pierwsza pomoc: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe. Nadal płukać. W razie potrzeby zgłosić się do lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Nie wywoływać wymiotów,przepłukać usta, podać do wypicia wodę, w przypadkubraku poprawy skontaktować się z lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

  • SKŁADNIKI

    Substancje czynne: Etanol 700 g/kg.

    Zawiera: Etanol.

Pojemność
4.png

ul. Gen. W. Andersa 38 A,

15-113 Białystok, Polska

 

 

 

biuro@equalanpharma.eu

 

 

 

+ 48 85 653 73 47

Dział Eksportu – Marina Bućko

e-mail: mbucko@equalanpharma.eu

Mobile/WhatsApp: + 48 607 151 936

Menedżer Eksportu – Justyna Mocarska

e-mail: jmocarska@equalanpharma.eu

Mobile/WhatsApp: + 48 695 550 250

© 2020 by Equalan Pharma